facebook tracking

Transparens ger oss de bästa förutsättningarna att lyckas med vårt uppdrag

Att rekrytera en eller ett par personer kan vara en utmaning i sig. Men hur gör man när man behöver rekrytera många, på kort tid? Just den utmaningen är inte helt ovanlig när en kund vänder sig till oss med ett rekryteringsbehov. Vi frågade vår konsult Veronica vad man som företag kan tänka på.

veronica-header.jpg

 

Hej Veronica, var börjar man egentligen för att ta sig an ett mer omfattande rekryteringsuppdrag? 

– Direkt när man kliver in är det viktigt att snabbt bli en del av företaget. Att skaffa sig en uppfattning om företagets behov, prata med rätt människor och förstå vad företaget kan erbjuda. Någon lång lärprocess finns det egentligen inte tid till, så man måste snabbt greppa viben och lära känna företaget för att kunna börja leverera direkt.

Hur kan det se ut när du kommer till ett företag, vad kan man behöva hjälp med? 

– Det är vanligt att HR-avdelningen redan fungerar bra, men upplever att man kört fast lite. På en HR-avdelning är arbetet så mycket bredare än att bara hitta talang. Det finns ofta inte riktigt den tid som behövs för att fokusera på rekrytering – särskilt när det är många som behöver rekryteras och det handlar om svårfångad kompetens. För mig blir det enklare då jag har ett smalare fokus ­­– att hitta rätt personer och stärka företagets attraktionskraft.


”Lärprocessen måste vara kort för att förstå vad företaget kan erbjuda.”


Hur ser förväntningarna ut i starten av ett uppdrag? 

– Jag är ju anlitad för att ha lösningar på företagets rekryteringsbehov. Men samtidigt är det viktigt att lära sig av varandra. Man diskuterar vilka arbetssätt som fungerat för företaget tidigare och vilka verktyg som finns att arbeta med. Nyfikenheten på andra arbetssätt än de som redan finns brukar alltid vara stor.

Något jag kan påbörja direkt är ett mer aktivt arbete för att hitta rätt kompetens. Annonser är fortfarande viktiga, men att starta springande och börja kontakta människor ger snabba resultat. Genom täta avstämningar kan jag sedan visa vad som händer.

Det finns en annan fördel med att låta någon fokusera på att hitta talang och det är kvaliteten på de personer som kommer in. Med ett större urval av kandidater blir det bättre matchningar till varje tjänst. Risken med ett dåligt inflöde blir att ”man får ta det man får”, och det är aldrig bra för slutresultatet.


”Transparens ger oss de bästa förutsättningarna att lyckas med vårt uppdrag.”


Vad kan man som kund göra för att en konsult snabbt ska komma in i arbetet, har du några råd till företag? 

Som konsult blir jag ju ansiktet utåt mot företagets potentiella kandidater. Så mitt råd är att göra allt du kan för att hjälpa mig att komma in i kulturen och snabbt fånga hur företaget tänker och fungerar. Involvera mig och att låta mig på riktigt bli en del av teamet. Det finns ingen anledning att hålla på information. Försöka vara så transparent du kan för att ge mig de bästa förutsättningarna att lyckas med mitt uppdrag.

Det är superviktigt att jag som konsult kommer in och börjar leverera, men försök att lägga tid på introduktion och onboarding. Om jag ska kunna ha en chans att vara ett relevant ansikte utåt mot kandidaterna och marknaden så behöver jag verkligen förstå företaget, produkterna/tjänsterna och kulturen.

Det här är viktigt för HR att tänka på, men kanske ännu viktigare för de rekryterande cheferna och teamen som man rekryterar till. Från HR:s sida behöver du se till att den rekryterande chefen och teamet förstår konsultens uppdrag, och att de behöver bidra med sin tid, erfarenhet, nätverk och know-how.

Var går gränsen för att det ska bli lönsamt att hyra in en rekryterare istället för att lägga ut uppdrag på externa rekryteringsfirmor?  

– Det är svårt att säga ett exakt antal, men minst 5 rekryteringar kan vara ett riktmärke. Det finns med andra ord en undre gräns för när det är lönsamt att använda oss men egentligen ingen övre. Ju större volym desto mer kan vi pressa priset per rekrytering. Vi har genomfört uppdrag där vi har rekryterat över 200 personer under en tidsbegränsad period och där är kostnaden bara en bråkdel av vad det hade kostat att betala per rekrytering.

Som en bonus vill jag också lägga till att med vårt arbetssätt behåller företaget all data själva. Alla kandidater som vi kommer i kontakt med, men som inte är beredda att byta arbetsgivare just då, kan ju kontaktas vid ett senare tillfälle.

Behöver ditt företag hjälp med rekrytering? Hör av dig till oss på RecPro

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på RecPro?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@recpro.se
  • Annie Axedin
  • Anton Svensson
  • Caroline Eriksson
  • Caroline Patychakis
  • Cecilia Hessel
  • Eleonor Andersson
  • Emelie Sillén
  • Erik Cedergren
  • Hakim Rudels
  • Karl Saeter
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor