facebook tracking

Rekrytering som en katalysator till en framgångsrik organisation

Rekrytering inrymmer en enorm potential att förändra en organisation till det bättre. Istället för att vara Problemet kan rekrytering istället vara Lösningen.

Feed Image no text 19.png

I grund och botten handlar det om människor, eller rättare sagt relationen dem emellan. Både relationen arbetsgivare och arbetstagare, men även medarbetare till medarbetare. Grundprinciperna för rekrytering har inte förändrats nämnvärt trots att branschen tämligen exploderat med nya buzzwords de senaste åren. I grund och botten gäller principen “det man sår får man skörda”, eller “som man bäddar får man ligga”, något många kan känna igen sig i. I slutändan innebär det att det man skjuter till kommer tillbaka. 

 

En organisation är uppbyggd av människor som fungerar mer eller mindre bra tillsammans. Tillit är en grundpelare för effektiv samverkan och trivsel är en hörnsten för ett gott rykte som arbetsgivare. Tillit och trivsel bygger bland annat på konsekvens, förutsägbarhet och ett gott arbetsklimat. Detta i sin tur vilar bland annat på ett gott ledarskap, en väl genomtänkt organisationsstruktur med tydlig ansvarsfördelning och tydliga beslutsvägar, samt sunda och väl inarbetade förhållningsregler kollegor emellan. 

Rekrytering, med en tillförsel av nya medarbetare, inrymmer en fantastisk möjlighet att påverka samtliga av dessa parametrar i positiv riktning. Genom att bedriva ett genomtänkt, kvalitativt och långsiktigt rekryteringsarbete kan man successivt ta steg i rätt riktning och gradvis förändra och förbättra hur en organisation fungerar. Att investera i sitt rekryteringsarbete innebär därmed att man investerar i sin organisationsframgång och framtida utveckling. 


Många problem kan tas om hand i förväg, många omställningar undvikas och en lång rad förbättringsinitiativ integreras. Rätt hanterat så förvandlas rekryteringsarbetet från något problematiskt till något enormt värdeskapande. Den fula ankungen blir till en svan. Men kanske inte så förvånande ändå, det blir faktiskt ofta vad man gör det till. 
Som man sår får man skörda, så även med rekrytering!

/Erik Cedergren

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på RecPro?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@recpro.se
  • Annie Axedin
  • Anton Svensson
  • Caroline Eriksson
  • Caroline Patychakis
  • Cecilia Hessel
  • Eleonor Andersson
  • Emelie Sillén
  • Erik Cedergren
  • Hakim Rudels
  • Karl Saeter
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor