facebook tracking

Tre fördelar med att hyra in en rekryterare

 

laptop recpro.png
Det blir allt vanligare att företag väljer att hyra in en rekryterare istället för att lägga ut traditionella styckuppdrag. Här är tre argument till varför detta är en bra idé:

 

Rekrytering, som merparten av andra verksamhetsområden, mår bra av en tydlig strategi. Ibland är det dock svårt att förutsäga hur stort rekryteringsbehovet är, då det har en tendens att skifta över tid. Nya uppdrag eller beställningar, nya affärsmöjligheter, reviderade mål eller att nyckelpersoner plötsligt säger upp sig kan alla orsaka en plötslig ökning av behovet. 

Oavsett varför det plötsliga rekryteringsbehovet uppstår så innebär det en utmaning som måste hanteras. Om inte den interna rekryteringsfunktionen klarar av det ökade behovet så finns få alternativ, än att vända sig externt för att få hjälp.

Det finns i princip två etablerade alternativ för att via extern hjälp snabbt lösa ett rekryteringsbehov. Första alternativet är att hyra in en rekryterare som arbetar på plats i företagets organisation. Andra alternativet är att lägga ut jobbet på en rekryteringsfirma. Vilka är då fördelarna med att hyra in en rekryterare, till skillnad från styckuppdrag?  

1. Det utvecklar den interna rekryteringsförmågan. Att ta in en rekryterare innebär också att få företaget får in ett nytt perspektiv och en ny erfarenhet till er organisation. Kunskapsöverföring är en naturlig del i det dagliga arbetet vilket innebär att ni, samtidigt som ni löser ert rekryteringsbehov, även stärker er interna rekryteringsförmåga. 

2. Det bäddar för en höjd kvalitet. När ett företag hyr in en rekryterare så arbetare denna på plats hos er. Vilket innebär att rekryteraren snabbt lär känna just företaget, dess medarbetare och kulturen. Bättre inblick ger bättre förutsättningar att förstå och lösa uppdragen. Mervärdet av detta är en större träffsäkerhet i matchningen. I och med det även mer kvalitativa rekryteringar. 

3. Det är kostnadseffektivt. Förutsatt att det rör sig om ca 3 – 4 tjänster, eller fler som behöver rekryteras. Ökad volym ger snabbt en markant skillnad i kostnaden per rekrytering i jämförelse med att lägga ut styckuppdrag på rekryteringsfirmor. 

Ser vi till dessa tre argument talar de för att förstahandsvalet alltid bör vara att hyra in en rekryterare istället för att lägga ut för styckuppdrag. Undantaget är såklart när det rör sig om enskilda uppdrag med färre rekryteringar än tre stycken.  

En nackdel, eller försvårande omständighet, som kan uppstå är att det inte alltid finns tillgängliga rekryterare som matchar företaget. För att uppnå ett så bra resultat som möjligt är det viktig vem som träder in i rollen som rekryterare. En skicklig rekryterare levererar bra resultat, på plats eller på distans. Står ni i valet mellan att hyra in en mindre erfaren resurs och att lägga ut uppdraget på en mer erfaren rekryterare, skulle vi rekommendera det senare.    

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på RecPro?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@recpro.se
  • Annie Axedin
  • Anton Svensson
  • Caroline Eriksson
  • Caroline Patychakis
  • Cecilia Hessel
  • Eleonor Andersson
  • Emelie Sillén
  • Erik Cedergren
  • Hakim Rudels
  • Karl Saeter
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor