facebook tracking

Vill du vara med och förändra synen på rekrytering?

Genom kompetensdelning och kunskapsöverföring bygger vi framgångsrika rekryteringsfunktioner hos kund.

Hur är det att vara konsult via RecPro?

Rekrytering
Du som brinner för rekrytering, kandidathantering och för att coacha och stötta chefer behöver inte oroa dig. Du driver rekryteringar end-to-end hos kund. Koordinering, intervjuer, search och uppföljning av KPI:er är vardagsmat.
Strategiska frågor
Du driver förbättringsarbete och strategiska frågor. Du bidrar med allt från processeffektivisering och ATS-implementering till företagsprofilering, Employer Branding-strategier samt utbildning och coaching i rekrytering och intervjuteknik.
Forma din egen roll
Det är du som identifierar behov ute hos kunden och styr mot det arbete du anser behövs göras. Det är upp till dig att forma och påverka din tid ute hos kund, men var lugn - du har alltid kompetenta kollegor som stöttar dig. Uppdraget blir vad du gör det till!
Utbildningstillfällen varje månad
Varje månad har vi gemensamma utbildningstillfällen och utbyter erfarenheter och lärdomar från uppdrag, tar del av föreläsningar från våra samarbetspartners och workshopar kring specifika utmaningar. Vi konsulter styr vår löpande kompetensutveckling.
RecPro i ryggen
Tillsammans är vi experter på att bygga framgångsrika rekryteringsfunktioner. Behöver du inspiration till en intervjuguide, hjälp med val av leverantör eller stöttning i en tuff organisatorisk fråga? Vi finns där. Du kommer (nästan) aldrig behöva uppfinna hjulet igen.
Förmåner & aktiviteter
Du får ett generöst friskvårdsbidrag och 30 semesterdagar per år, tjänstepension samt sjuk- och sjukvårdsförsäkring. Utöver företagsgemensamma utbildningar, konferenser, middagar, AW:s och events så ses vi i teamen på luncher och anordnar en överraskningsaktivitet per månad.
Jobba hos oss!
NYHETER OCH EVENT

Sportamore - ett utmärkt exempel

Malin fokuserade på att lösa det kortsiktiga rekryteringsbehovet av utvecklare, samt att långsiktigt utveckla hur rekryteringsarbetet bedrevs internt.  

Det kortsiktiga behovet löstes genom nya kravprofiler, annonser, marknadsföringsmaterial och USP:ar togs fram. Även nya annonseringskanaler identifierades och upphandlades. Parallellt bedrevs search-arbete för att öka kandidatinflödet.  

I det långsiktiga arbetet stöttade Malin och HR varandra i att upprätta och implementera en ny strategi och arbetssätt. De kortade ned ledtiden genom att slå samman intervjusteg, utbildade rekryterande chefer i intervjuteknik, tog fram intervjuguider kopplat till kompetenskrav och värderingar samt anordnade ett Tech MeetUp.

Träffa några kollegor

Sen dag ett på RecPro har jag känt att jag hamnat rätt. All kompetens som finns om rekrytering smittar verkligen av sig vilket gör att man ständigt utvecklas, samtidigt som vi skrattar en hel del också!

Karl Saeter Talent Acquisition Consultant

På RecPro får du det bästa av två världar; spännande och varierande uppdrag som konsult, samtidigt som du får en gemenskap utan dess like med ett härligt gäng som alltid stöttar dig.

Veronika Ribbing Linder Talent Acquisition Consultant

På RecPro får jag möjlighet att med raketfart accelerera både min teoretiska och praktiska kompetens, genom kunskapsdelning oss emellan och genom praktiska behov ute hos kund.

Alexandra Enocksson Talent Acquisition Consultant

Vill du höra mer?

Härligt! Vi träffar dig gärna över en kopp kaffe eller en lunch!

Ta kontakt!
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor