facebook tracking

Externt konsultstöd - en katalysator för att snabbt komma igång

Teknikkonsultföretaget Knightec gick in i en expansionsfas och rekryteringen var på väg att bli ett allvarligt hinder för den nya tillväxtstrategin. Lösningen blev att ta in externa konsulter som fick ta ett helhetsansvar för all rekrytering.

GetImage.png

 

”Vill man få till en förändring snabbt så är det klokt att ta in konsulter och vara beredd att betala för de bästa” -Dimitris Gioulekas, VD på Knightec

Tre konsulter från RecPro drev all rekrytering under större delen av 2018. Men det var inte så uppdraget startade. Från början gick vi in med en person för att stötta HR-avdelningen under en föräldraledighet. I uppdraget låg också att etablera ett nytt sätt att arbeta med rekrytering. Uppdraget gick till Per Tjernberg, som då var anställd som konsult hos oss på RecPro.

Per porträttbild webb.png

Per, ge oss en kort beskrivning av hur läget såg ut när du klev in hos Knightec! 

– Knightec behövde operativ förstärkning för en person som var föräldraledig. HR-avdelningen var fullt fungerade och hade genomfört många rekryteringar under bolagets 15-åriga historia. Men de stod nu inför en stor utmaning där bolaget skulle växa rejält på kort tid. Det fanns en tanke om att en extern part kunde bidra med spetskompetens kring rekryteringen och i det läget blev RecPro tillfrågade om hur vi skulle kunna lösa rekryteringsbehovet.

Så vad hände, vad gjorde ni?

– Vi kom med ett ganska radikalt förslag som förändrade arbetssättet från grunden. Rekryteringen skulle byggas upp och skötas av tre personer från RecPro med ansvar för de tre affärsområdena: Systems, Technology och Quality Management. Det var jag, David Nilsson och ytterligare en tidigare kollega som heter Daniel Nordin.

Vi föreslog också att rekrytering skulle flyttas rent organisatoriskt till att ligga direkt under VD och alla arbetssätt och verktyg samt all kompetens kring rekrytering skulle ses över.

Vår bedömning var att tre konsulter på heltid året ut skulle klara av att hjälpa Knightec att nå tillväxtmålen 2018 och även kunna bygga upp en intern rekryteringsorganisation innan Q1 2019.

Tre konsulter på heltid alltså, det är en rejäl satsning.

– Ja absolut, det är det.

”Under Q2 fyrdubblade RecPros konsulter rekryteringstakten”

Var du säker på att ni skulle klara uppdraget?

– Ja det var jag. Vi hade mandat att genomföra förändringar. Målsättningen var tuff, vi skulle genomföra 150-200 svåra rekryteringar under året, men vi såg den som rimlig med tanke på att de konsulter som blev involverade hade rätt erfarenhet för att lösa uppdraget.

Att arbeta med rekrytering innefattar mycket operativt arbete. Man arbetar naturligtvis utifrån en långsiktig strategi, men det dagliga jobbet är väldigt hands-on. Och väldigt mätbart. Man kliver in på en måndag och på fredagen kan man kolla vad som hänt under veckan, vad man åstadkommit.

Under Q2 2018 fyrdubblande RecPros konsulter rekryteringstakten. I och med att vi visade så goda resultat från början blev det enklare att få med oss hela organisationen i arbetet.

Var det anledningen till att rekrytering lades direkt under VD?

– Ja precis, vi hade aldrig klarat det annars. När det gjorde ont någonstans var det helt avgörande att ha VD med på tåget som kunde genomdriva beslut som var tagna. Knightec har en VD i Dimitris Gioulekas som verkligen förstår vikten av att se människan, årets VD 2018 för övrigt. Jag gick ju över från konsult på RecPro till anställd på Knightec halvvägs in i uppdraget och eftersom jag numera arbetar på Knightec måste jag passa på att skryta lite. Att få Dimitris engagerad var inte svårt – särskilt inte som det blev tydligt att rekryteringen var en nyckelfaktor för att nå de personella tillväxtmålen.

Du gick alltså över från konsult i RecPro till anställd på Knightec och några månader senare gick du på på föräldraledighet?

– Det stämmer. Vi hade då hunnit in i augusti. Tillförordnad under tiden jag var borta blev David Nilsson på RecPro. David hade arbetat tillsammans med mig under hela processen, så jag var säker på att han skulle sköta mitt jobb utmärkt under min ledighet.

David, hur skulle du beskriva utmaningen att ta över som ansvarig under tiden Per var borta? 

David porträtt webb.png


– Under våren låg fokus så hårt i hela organisationen på det förändrade rekryteringsarbetet. Mitt främsta fokus efter sommaren var att återuppfinna maj-känslan och det drag vi hade i arbetet. Få organisationen att fortsätta fokusera lika hårt på rekryteringar som alla hade gjort under första halvåret när allt drog igång.

Så hur gick det?

– Det gick bra! Målet var ju 150-200 rekryteringar under 2018 och vi kan nu summera antalet genomförda rekryteringar till 201 stycken.

”201 genomförda rekryteringar 2018”

Hur gör man för att hålla fokus uppe i organisationen under så lång tid?

– Jag ser inte ett år som lång tid. Vi har byggt upp Knightec för att klara sin kompetensförsörjning under mycket längre tid än så. Tillväxtmålen för 2019 och 2020 är ännu högre än för 2018.

Men som svar på din fråga, Knightec har sin ”Vision 2020”, där tillväxt via rekrytering är en nyckelkomponent. Till exempel har det varit viktigt att påminna organisationen om den visionen, för att inte minska intensiteten i arbetet. Och i hela processen har vi som sagt haft med Knightecs VD Dimitris i det arbetet, så med det stödet har det varit enklare att behålla det fokus i arbetet som vi skapade under våren 2018.

Dimitris Gioulekas är VD på Knightec sedan 11 år tillbaka och har drivit arbetet med jämställdhet och mångfald hårt under alla år. Vi fångar Dimitris och ställer ett par frågor om hur han har upplevt året med RecPro.

Vad var det som gjorde att du involverade dig så mycket i RecPros arbete med rekryteringar? 

– Ibland behövs tydligt fokus i verksamheten, dvs. engagemang från bl.a. VD, för att lyckas. Jag ville verkligen sätta fokus på rekrytering och därför satte vi upp ett separat rekryteringsteam som rapporterat till mig.  

Rent kostnadsmässigt, var det motiverat att rekrytera via konsulter under så lång tid?

– Professionalism behövs och vill man få till en förändring snabbt så är det klokt att använda konsulter och vara beredd att betala för de bästa. Över tiden är rätt kombination av anställda och konsulter alltid den bästa lösningen.

”Externt konsultstöd kan fungera som en katalysator för att snabbt komma igång.”

Har du några råd till andra företag som befinner sig i samma situation som ni gjorde i slutet av 2017?

– Som alltid är tydliga mål och tydligt förväntat resultat i fokus när man driver förändring. Detsamma gäller att skapa ett ägarskap hos de viktigaste personerna i hela organisationen. Externt konsultstöd kan fungera som en katalysator för att snabbt komma igång.

Vi vänder tillbaka till Per.
Hur ser planen ut framåt, ska ni fortsätta att jobba med konsulter?

– Nej, inte i första hand. Målet är uppnått och vi har avslutat uppdraget. RecPro jobbar i projekt, inte med förvaltning. De bygger upp, utvecklar och effektiviserar. Sedan, när allt är på plats, har kunden allt de behöver för att klara sig på egen hand.

Jag är tillbaka från min föräldraledighet nu och tar över det som min tillförordade David har arbetat med. Vi har haft löpande avstämningar under min ledighet, men jag har hållit mig ganska mycket borta från det dagliga arbetet, jag har ju haft en liten Edward att ta hand om. Men tredje januari kom jag tillbaka för att planera för avslutet med RecPros konsultstöd. 

Sedan nionde januari finns det inga konsulter kvar i bolaget.
Kommer ni att klara er själva nu då menar du?

– Ja absolut, hela årsplanen har varit fokuserad på det. En del av arbetet har också gått ut på att rekrytera personer till Knightec som fortsätter arbeta på det sätt som RecPro har lärt organisationen. Förutom mig finns det tre personer med ansvar för respektive affärsområde.
Så det finns ingen mer business att hämta för RecPro hos Knightec framöver?

– Jo det kan det absolut finnas. RecPro kommer inte försvinna helt. Och om någon till exempel går på föräldraledighet eller är borta en period kan jag gärna stärka upp med någon från RecPro på plats. Det finns ju ingen som kan vår verksamhet bättre än dem. Men i första hand så sköter vi rekrytering själva framöver.

Kund: Knightec
RecPros uppdrag: 
Rekrytering av 150-200 personer, bygga upp intern rekryteringsfunktion
Antal involverade konsulter:
 3
Resultat: 
201 rekryteringar genomförda 2018, intern rekryteringsfunktion på plats
Kostnad: 
Cirka 2,5 miljoner SEK
För mer information om oss på RecPro och hur vi arbetar, se www.recpro.se eller hör av dig till oss på contact@recpro.se
 

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Jobbar du redan på RecPro?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@recpro.se
  • Annie Axedin
  • Anton Svensson
  • Caroline Eriksson
  • Caroline Patychakis
  • Cecilia Hessel
  • Eleonor Andersson
  • Emelie Sillén
  • Erik Cedergren
  • Hakim Rudels
  • Karl Saeter
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor